VERKSAMHET

Advokatbyråns verksamhetsområden utgörs främst av

 

- brottmål

bl.a. försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och uppdrag som särskild företrädare för barn.

- allmän civilrätt

b.la. upprättande och tolkning av avtal, tvister om fordringar, konsumentköp och konsumenttjänster m.m.

- familjerätt

bl.a. äktenskapsförord, samboavtal och andra avtal inom familjerättens område, hantering av äktenskapsskillnad,

tvister om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag gällande barn, bodelningar och uppdrag som bodelningsförrättare.

- arvsrätt

b.la. testamenten, bouppteckningar, arvskiften, gåvor, frågor om laglott, förskott på arv, klander av testamente, uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

- fastighetsrätt

b.la. tvister om fel i fastighet, upprättande av köpehandlingar.

- förvaltningsrätt

bl.a. uppdrag i mål om omhändertagande av barn (LVU), missbrukare (LVM) och psykiskt sjuka (LPT).

- migrationsrätt

ärenden om asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

 

Advokatbyrån förmedlar och hjälper till med såväl rättsskydd som rättshjälp.

 

Allmänna villkor

Läs advokatbyråns allmänna villkor för advokatuppdrag här

 

Bolagets firma är Advokatbyrån Mats Lind AB. Bolagets organisationsnummer är 556933-9152.

 

 

© 2016 Advokatbyrån Mats Lind AB, Hamngatan 6B, 294 31 Sölvesborg, Tel: 0456-333033, Fax: 0456-333034, E-post: info@advokatlind.se